Indikator Kinerja

Senin · 02/10/2023 ·
s.d

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

  • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding
  • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

Jumlah Putusan Banding
685 Perkara

Jumlah Salinan Putusan Yang Telah Disampaikan Ke Pihak
598 Perkara
Proses Pengiriman / Pemberitahuan Salinan Putusan
87 Perkara
Persentase Salinan Putusan Yang Telah Diberitahukan kepada Pihak
87.30%
Pemberitahuan Putusan
598
Jumlah Perkara Kasasi
250
Jumlah Perkara Tidak Kasasi
348
Persentase Perkara Tidak Kasasi
50,80%
Daftar Perkara
No Alur Perkara No Perkara TK I No Perkara Banding Tgl Putus Banding Tgl Permohonan Kasasi Pihak Pemberitahuan Status Kasasi