Indikator Kinerja 7

Selasa · 06/06/2023 ·
s.d

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

  • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding
  • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

Jumlah Putusan Banding
349 Perkara

Jumlah Salinan Putusan Yang Telah Disampaikan Ke Pihak
276 Perkara
Proses Pengiriman / Pemberitahuan Salinan Putusan
73 Perkara
Persentase Salinan Putusan Yang Telah Diberitahukan kepada Pihak
79.08%
Pemberitahuan Putusan
276
Jumlah Perkara Kasasi
158
Jumlah Perkara Tidak Kasasi
118
Persentase Perkara Tidak Kasasi
42,75%
Daftar Perkara
No Alur Perkara No Perkara TK I No Perkara Banding Tgl Putus Banding Tgl Permohonan Kasasi Pihak Pemberitahuan Status Kasasi